Fredag d. 01. marts 2019


Angående høring over frigivelse til salg uden for apotekerne af visse apoteksforbeholdte lægemidler

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har 1. februar 2019 modtaget høring over apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, som har været markedsført i 2 år, og som derfor står til at blive frigivet til salg uden for apotekerne, jf. Lægemiddelstyrelsens sagsnummer 2018100785.

På grundlag af en anbefaling fra Lægemiddelnævnet påtænker Lægemiddelstyrelsen at frigive yderligere apoteksforbeholdte lægemidler til salg uden for apotekerne, hvoraf det ene (Coldamin) også vurderes at kunne være i selvvalg.

IGL har fortsat den helt grundlæggende holdning, at lægemidler som udgangspunkt bør udleveres fra et apotek, hvor det faguddannede personale kan give sundhedsfaglig rådgivning af høj kvalitet om brug af lægemidler (herunder om fordelene ved generisk substitution) og hvor en effektiv drift er med til at begrænse samfundets udgifter til distribution af lægemidler.

Selv om det her kun drejer sig om et enkelt produkt, skal IGL igen udtrykke bekymring ved øget adgang til selvvalg – ikke mindst udenfor apoteket, jf. senest høringssvar af 30. august 2018. Selvvalg risikerer at gøre valg af lægemidler til en simpel varebeslutning på bekostning af den sundhedsprofessionelle rådgivning af den enkelte patient, der ofte er brug for – ikke mindst fordi der jo kan være lægemiddelrelaterede problemer også ved brug af håndkøbslægemidler. Det kan således blive en væsentlig sundhedsmæssig udfordring, når/hvis patienter ikke længere opfatter de håndkøbsforbeholdte produkter som medicin, når de gøres tilgængelige uden for apoteket.

Afslutningsvis skal IGL igen opfordre Lægemiddelstyrelsen til så restriktiv praksis som muligt – ikke mindst af hensyn til patientsikkerheden. Det gælder såvel frigivelse af håndkøbslægemidler til salg udenfor apotek som vurderingen af, hvilke lægemidler der med fordel kan være i selvvalg.

Med venlig hilsen

Inge-Merete Larsen, formand for IGL