UDVALGET OM FORFALSKEDE LÆGEMIDLER

Udvalget drøfter alle spørgsmål i relation til gennemførelsen af direktivet om forfalskede lægemidler og  repræsenter IGL i DMVO’s arbejdsgruppe herom.

Udvalget har p.t. medlemmer fra Bluefish, Orifarm Generics, Orion Pharma, Sandoz, Stada, Stragen, Teva og 2care4 Generics

Henvendelse om udvalgets arbejde kan ske til udvalgets formand Kirsten Klaaborg, Sandoz A/S på kirsten.klaaborg@novartis.com