UDVALGET OM FORFALSKEDE LÆGEMIDLER

Udvalget drøfter alle spørgsmål i relation til gennemførelsen af direktivet om forfalskede lægemidler og  repræsenter IGL i DMVO’s arbejdsgruppe herom.

Henvendelse om udvalgets arbejde kan ske til udvalgets formand Kirsten Klaaborg, Sandoz A/S på kirsten.klaaborg@novartis.com