REGULATORISK UDVALG

Regulatorisk udvalg varetager regulatoriske interesser for IGL’s medlemmer og bestyrelse.

Udvalget har p.t. medlemmer fra Mylan, Orifarm Generics, Sandoz, Stada, Stragen, Teva og 2care4 Generics

Udvalget har bl.a. følgende arbejdsopgaver:

  • Overvåge og kommentere relevant national lægemiddellovgivning.
  • Overvåge og kommentere relevant EU-lægemiddellovgivning.
  • Ajourføre sig og kommentere på Lægemiddelsstyrelsens performance inden for relevante områder.
  • Regelmæssige kontaktmøder med Lægemiddelstyrelsen
  • Repræsentere IGL i Medicines for Europe’s regulatoriske udvalg, Regulatory and Scientific Affairs Commitee (RSAC).
  • Repræsentere IGL i Medicines for Europe’s arbejdsgruppe om lægemiddelovervågning, Pharmacovigilance Working Group (PhV WG).

Henvendelse om udvalgets arbejde kan ske til udvalgets formand Karin Bollesen, Sandoz A/S på karin.bollesen@sandoz.com