Fredag d. 23. oktober 2015


Ændring af receptbekendtgørelsen

Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL) har modtaget skrivelse af 2. oktober 2015 med anmodning om bemærkninger til ændring af receptbekendtgørelsen.

IGL lægger afgørende vægt på, at er der ved dannelsen af substitutionsgrupper sikres den videst mulige adgang til generisk substitution og dermed til den konkurrence, der jo bidrager til at sikre en fornuftig lægemiddeløkonomi for borgerne og samfundet. Forslaget til ændring af receptbekendtgørelsen er angiveligt udtryk for et tilsvarende ønske, og dette principielle udgangspunkt vil IGL gerne kvittere for.

Forslaget kan imidlertid i praksis risikere at blive et skridt i den forkerte retning, idet en række produkter med patentindikation, der jo i dag er fuldt substituerbare, fremover kun vil kunne substitueres for indikationer, som ikke er omfattet af et patent. Der vil således blive tale om en begrænsning i omfanget af substitution og generisk konkurrence, hvilket vel ikke kunne være hensigten.

For at reducere denne risiko skal IGL derfor pege på behovet for en mere strikt overholdelse af bestemmelsen i § 8 i receptbekendtgørelsen, hvorefter en recept skal indeholde oplysning om den konkrete indikation, som lægemidlet anvendes til behandling af. Det er således vigtigt, at både læger og apoteker er opmærksom på mulighederne for – under hensyn til patenter på relevante indikationer – at kunne substituere mest muligt.

IGL skal endelig opfordre Sundhedsstyrelsen til at følge udviklingen, for at sikre at praksis understøtter reglerne på området.

Med venlig hilsen

Inge-Merete Larsen, formand for IGL