HØRINGSSVAR


  • Tilføjet Mandag d. 27. februar 2023

Lavere medicintilskudsgrænser i 2023

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget skrivelse af 22. februar 2023 med en høring over udkast til lovforslag om lavere medicintilskudsgrænser i 2023.  Formålet med lovforslaget er at sænke grænserne for medicintils..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 02. februar 2023

Gebyrer for lægemidler mv.

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget skrivelse af 16. januar 2023 med en høring over udkast til bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. Det fremgår af høringsbrevet at Lægemiddelsty..

Læs mere

  • Tilføjet Tirsdag d. 17. januar 2023

Gebyrer og afgifter til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget e-mail af 19. december 2022 med en høring over Kommissionen første udkast af 13. december 2022 til Forordning om gebyrer og afgifter der skal betales til Det Europæiske Lægemidd..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 28. april 2022

Gebyrer for lægemidler mv.

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget skrivelse af 31. marts 2022 med en høring over udkast til bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Som det fremgår af det medfølgende høringsbrev, har gebyrerne ikke været..

Læs mere

  • Tilføjet Onsdag d. 29. september 2021

Kommissionens pakke for etableringen af HERA

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 16. september 2021 fra Sundhedsministeriet modtaget en høring over Kommissionens pakke om etableringen af den nye EU-myndighed for kriseberedskab- og indsats på sundhedsområdet (HERA..

Læs mere

Viser 1 til 5 af 32 rækker