HØRINGSSVAR


  • Tilføjet Fredag d. 26. februar 2021

Angående høring om en handlingsplan for FN’s 17 verdensmål

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 3. februar 2021 fra Sundhedsministeriet modtaget en invitation til at komme med input til regeringens arbejde med en national handlingsplan for gennemførelse af FN’s 17 verdensmål. M..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 14. januar 2021

Angående høring over forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 22. december 2020 fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget en fornyet høring over udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Baggrunden herfor er en række væsentl..

Læs mere

  • Tilføjet Fredag d. 11. december 2020

Angående høring over Europa-Kommissionens meddelelse om IP-handlingsplan

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 7. december 2020 fra Erhvervsministeriet modtaget en høring over Europa-Kommissionens meddelelse om en handlingsplan for intellektuel ejendomsret. Den adresserer en række kommende ud..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 10. december 2020

Angående høring over Europa-Kommissionens forslag til lægemiddelstrategi for Europa

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 30. november 2020 fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget en høring over Europa-Kommissionens meddelelse om en ”Lægemiddelstrategi for Europa". Strategien skal sikre patienterne a..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 10. december 2020

Angående høring over Europa-Kommissionens forslag om revision af forordningerne om lægemidler til børn og sjældne sygdomme

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 30. november 2020 fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget en høring over Europa-Kommissionens køreplan og indledende konsekvensanalyse af forslag om revision af forordningerne om ..

Læs mere

Viser 1 til 5 af 25 rækker