HØRINGSSVAR


  • Tilføjet Torsdag d. 28. april 2022

Gebyrer for lægemidler mv.

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget skrivelse af 31. marts 2022 med en høring over udkast til bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Som det fremgår af det medfølgende høringsbrev, har gebyrerne ikke været..

Læs mere

  • Tilføjet Onsdag d. 29. september 2021

Kommissionens pakke for etableringen af HERA

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 16. september 2021 fra Sundhedsministeriet modtaget en høring over Kommissionens pakke om etableringen af den nye EU-myndighed for kriseberedskab- og indsats på sundhedsområdet (HERA..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 22. april 2021

Miljøkrav i udbud af lægemidler

Med e-mail af 27. marts 2021 har Amgros inviteret leverandørerne til markedsdialog om mulige miljøkrav i kommende udbud af udvalgte lægemidler. Formålet hermed er, at få markedets input til hvordan Amgros bedst sikrer hensynet til miljøet i forbindelse me..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 15. april 2021

Kommissionens køreplan for revisionen af lægemiddellovgivningen

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget e-mail af 8. april 2021 med en høring over Kommissionens køreplan for og indledende konsekvensanalyse over en kommende revision af den generelle lægemiddellovgivning. Indlednin..

Læs mere

  • Tilføjet Fredag d. 26. februar 2021

Handlingsplan for FN’s 17 verdensmål

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 3. februar 2021 fra Sundhedsministeriet modtaget en invitation til at komme med input til regeringens arbejde med en national handlingsplan for gennemførelse af FN’s 17 verdensmål. M..

Læs mere

Viser 1 til 5 af 29 rækker