HØRINGSSVAR


  • Tilføjet Torsdag d. 22. april 2021

Miljøkrav i udbud af lægemidler

Med e-mail af 27. marts 2021 har Amgros inviteret leverandørerne til markedsdialog om mulige miljøkrav i kommende udbud af udvalgte lægemidler. Formålet hermed er, at få markedets input til hvordan Amgros bedst sikrer hensynet til miljøet i forbindelse me..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 15. april 2021

Kommissionens køreplan for revisionen af lægemiddellovgivningen

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget e-mail af 8. april 2021 med en høring over Kommissionens køreplan for og indledende konsekvensanalyse over en kommende revision af den generelle lægemiddellovgivning. Indlednin..

Læs mere

  • Tilføjet Fredag d. 26. februar 2021

Handlingsplan for FN’s 17 verdensmål

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 3. februar 2021 fra Sundhedsministeriet modtaget en invitation til at komme med input til regeringens arbejde med en national handlingsplan for gennemførelse af FN’s 17 verdensmål. M..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 14. januar 2021

Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 22. december 2020 fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget en fornyet høring over udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Baggrunden herfor er en række væsentl..

Læs mere

  • Tilføjet Fredag d. 11. december 2020

Europa-Kommissionens meddelelse om IP-handlingsplan

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 7. december 2020 fra Erhvervsministeriet modtaget en høring over Europa-Kommissionens meddelelse om en handlingsplan for intellektuel ejendomsret. Den adresserer en række kommende ud..

Læs mere

Viser 6 til 10 af 32 rækker