HØRINGSSVAR


  • Tilføjet Mandag d. 15. juni 2020

Ændring af markedsføringstilladelser uden dansk produktinformation for ikke markedsførte lægemidler

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har 19. maj 2020 modtaget høring fra Lægemiddelstyrelsen om at ansøgere og indehavere af markedsføringstilladelser fremover ikke indsender dansk oversættelse af produktinformation for MRP/DC..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 04. juni 2020

Kommissionens forslag til sundhedsprogram ”EU4Health”

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget e-mail af 28. maj 2020 med en høring over Kommissionens forslag til et nyt selvstændigt sundhedsprogram for perioden 2021-2027. Den valgte retsakt er en forordning og dermed um..

Læs mere

  • Tilføjet Mandag d. 06. maj 2019

Udkast til vejledning om apotekets pligt til substitution mv.

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har 15. april 2019 modtaget høring over udkast til ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler samt udkast til ny vejledning om apotekets pligt til substitution og pligt..

Læs mere

  • Tilføjet Fredag d. 01. marts 2019

Frigivelse til salg uden for apotekerne af visse apoteksforbeholdte lægemidler

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har 1. februar 2019 modtaget høring over apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, som har været markedsført i 2 år, og som derfor står til at blive frigivet til salg uden for apotekerne, jf. L..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 13. december 2018

Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget skrivelse af 20. december 2018 med en høring over forslag til ændringer i bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.  Strukturen for Lægemiddelstyr..

Læs mere

Viser 16 til 20 af 32 rækker