HØRINGSSVAR


  • Tilføjet Onsdag d. 11. november 2020

Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 9. oktober 2020 fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget en høring over udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Formålet med loven er at beskytte samfundet og ..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 25. juni 2020

Kommissionens ”Roadmap” om en kommende lægemiddelstrategi.

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget e-mail af 19. juni 2020 med en høring over Kommissionens ”Roadmap” om en kommende lægemiddelstrategi. Der er tale om den første fase i en proces, der skal føre til en kommende ..

Læs mere

  • Tilføjet Mandag d. 15. juni 2020

Ændring af markedsføringstilladelser uden dansk produktinformation for ikke markedsførte lægemidler

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har 19. maj 2020 modtaget høring fra Lægemiddelstyrelsen om at ansøgere og indehavere af markedsføringstilladelser fremover ikke indsender dansk oversættelse af produktinformation for MRP/DC..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 04. juni 2020

Kommissionens forslag til sundhedsprogram ”EU4Health”

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget e-mail af 28. maj 2020 med en høring over Kommissionens forslag til et nyt selvstændigt sundhedsprogram for perioden 2021-2027. Den valgte retsakt er en forordning og dermed um..

Læs mere

  • Tilføjet Mandag d. 06. maj 2019

Udkast til vejledning om apotekets pligt til substitution mv.

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har 15. april 2019 modtaget høring over udkast til ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler samt udkast til ny vejledning om apotekets pligt til substitution og pligt..

Læs mere

Viser 11 til 15 af 29 rækker