Torsdag d. 11. august 2016


Lovforslag om håndskøbslægemidler i selvvalg og om apotekernes vagttjeneste

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget skrivelse af 1. juli 2016 med en høring over udkast til lov om ændring af apotekerloven og lov om lægemidler.

Forslaget til ændring af lægemiddelloven indfører en selvvalgsordning for håndkøbslægemidler, der kan udleveres uden rådgivning – såvel på apotekerne som i detailhandelen. Det er baseret på et forslag fra Lægemiddelindustriforeningen (Lif), der blev drøftet under forhandlingerne om en modernisering af apotekerne i 2014 og 2015.

IGL udtrykte dengang betænkelighed ved en gennemførelse heraf, og det gør vi fortsat.

Udlevering af lægemidler bør ske uafhængigt og uvildigt, hvor uddannet personale leverer en sundhedsfaglig rådgivning af høj kvalitet om brug af lægemidler, herunder om fordelene ved generisk substitution. Selvvalg risikerer at gøre valg af lægemidler til en simpel varebeslutning frem for en sundhedsprofessionel rådgivning af den enkelte patient. Endvidere kan der være lægemiddelrelaterede problemer ved brug af håndkøbslægemidler, og selvvalg øger risikoen for reklamepåvirkede impulskøb og fejlmedicinering, hvis lægemidler blot bliver en forbrugsvare.

Endelig kan det have væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis lægemiddelforbruget i højere grad koncentreres om de dyrere mærkevarer, fx på grund af indflydelse fra reklamer. Forslaget synes udelukkende at tilgodese salgsfremmende hensyn, og kan derfor også bidrage til en uhensigtsmæssig stigning i forbruget af lægemidler – og det uden faglig rådgivning.

Der ses egentlig heller ikke at være noget tydeligt behov for en øget adgang til selvvalg, bortset fra det markante ønske fra Lif og Dansk Erhverv herom. Det understreges af såvel forbrugernes som patienternes organisationer i den rapport fra Lægemiddelstyrelsen om ”Håndkøbslægemidler i selvvalg”, der ellers anvendes som en begrundelse for forslaget.

IGL skal i den forbindelse udtrykke forbløffelse over ikke at have været inddraget i udarbejdelsen af rapporten, jf. at bl.a. netop Dansk Erhverv har medvirket hertil. IGL forventer som noget helt naturligt fremover at blive inddraget tidligere i et sådant forløb, jf. også at langt den største del af de lægemidler der udleveres på apoteket som bekendt er generiske.

IGL har ingen bemærkninger til ændringerne i apotekerloven, der indeholder en ny model for apotekernes vagttjeneste.

Med venlig hilsen

Inge-Merete Larsen, formand for IGL