Torsdag d. 14. september 2017


Bekendtgørelse om forhandling af håndskøbslægemidler i selvvalg

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har 18. august 2017 modtaget en høring over en række bekendtgørelser om bl.a. forhandling af håndkøbslægemidler i selvvalg, såvel på apotekerne som i detailhandelen.

I høringsskrivelse af 11. august 2016 over det oprindelige lovforslag udtrykte IGL betænkelighed ved at indføre en selvvalgsordning for håndkøbslægemidler, der kan udleveres uden rådgivning. Der var flere årsager til betænkeligheden:

  • Udlevering af lægemidler bør ske uafhængigt og uvildigt, hvor uddannet personale leverer en sundhedsfaglig rådgivning af høj kvalitet om brug af lægemidler, herunder om fordelene ved generisk substitution
  • Selvvalg risikerer at gøre valg af lægemidler til en simpel varebeslutning frem for en sundhedsprofessionel rådgivning af den enkelte patient
  • Der kan være lægemiddelrelaterede problemer ved brug af håndkøbslægemidler, og selvvalg øger risikoen for reklamepåvirkede impulskøb og fejlmedicinering, hvis lægemidler blot bliver en forbrugsvare
  • Det kan få væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis lægemiddelforbruget i højere grad koncentreres om de dyrere mærkevarer, fx på grund af indflydelse fra reklamer

Disse synspunkter er fortsat fuldt gyldige, men IGL anerkender selvsagt samtidigt, at det med lovændringerne fra december 2016 nu principielt er tilladt at have håndkøbslægemidler stående i publikumsrummet m.h.p. selvvalg.

Det er op til Lægemiddelstyrelsen at vurdere, hvilke lægemidler, der i praksis fra 1. januar 2018 skal være omfattet heraf. Et væsentligt kriterie må være at undgå en situation, der udelukkende tilgodeser salgsfremmende hensyn. Det vil dels bidrage til en uhensigtsmæssig stigning i forbruget af lægemidler (uden faglig rådgivning), dels til en stigning i samfundets udgifter hertil. Og det var vel næppe hensigten med lovændringen!

IGL skal på den baggrund opfordre til en forholdsvis restriktiv praksis – ikke mindst af hensyn til patientsikkerheden. Det gælder som nævnt det faktiske udvalg/sortiment af håndkøbslægemidler i selvvalg. Men der er også behov for konkrete og præcise regler om såvel placering af som opsyn med de pågældende lægemidler samt endelig adskillelse heraf i forhold til andre produkter/varer.

Med venlig hilsen

Inge-Merete Larsen, formand for IGL