Torsdag d. 30. august 2018


Ændring af udleveringsbestemmelserne for apoteksforbeholdte lægemidler

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har 31. juli 2018 modtaget høring over en ændring af udleveringsbestemmelserne for apoteksforbeholdte lægemidler, jf. Lægemiddelstyrelsens sagsnummer 2018042085.

På grundlag af en anbefaling fra Lægemiddelnævnet påtænker Lægemiddelstyrelsen at frigive en række apoteksforbeholdte lægemidler til salg uden for apotekerne. Hertil kommer, at langt de fleste af de pågældende lægemidler samtidig vurderes til at kunne være i selvvalg.

IGL har fortsat den helt grundlæggende holdning, at lægemidler som udgangspunkt bør udleveres fra et apotek, hvor det faguddannede personale kan give sundhedsfaglig rådgivning af høj kvalitet om brug af lægemidler (herunder om fordelene ved generisk substitution) og hvor en effektiv drift er med til at begrænse samfundets udgifter til distribution af lægemidler.

IGL har gentagne gange udtrykt bekymring ved øget adgang til selvvalg – ikke mindst udenfor apoteket, jf. navnlig til høringssvar af 11. august 2016 og 14. september 2017. Selvvalg risikerer at gøre valg af lægemidler til en simpel varebeslutning på bekostning af den sundhedsprofessionelle rådgivning af den enkelte patient, der ofte er brug for, ikke mindst fordi der som bekendt kan være lægemiddelrelaterede problemer også ved brug af håndkøbslægemidler. Men også fordi information om korrekt anvendelse ofte er relevant, herunder i forhold til en række af de produkter, der er omfattet af forslaget.

Det kan helt konkret undre, at patienterne/kunderne på apoteket tilsyneladende fremover selv skal håndtere og finde rundt i eksempelvis medicinske plastre i form af Voltarol. Det står heller ikke klart, hvordan det kan sikres, at fx Racecadortil kun sælges til den målgruppe, som er beskrevet i produktresumeet, jf. at man jo typisk ikke viser legitimation på apoteket ved køb af produkter i selvvalg, og hvor personalet derfor ikke umiddelbar kan kende patientens alder.

Afslutningsvis skal IGL igen opfordre Lægemiddelstyrelsen til så restriktiv praksis som muligt – ikke mindst af hensyn til patientsikkerheden. Det gælder såvel frigivelse af håndkøbslægemidler til salg udenfor apotek som vurderingen af, hvilke lægemidler der med fordel kan være i selvvalg.

Med venlig hilsen

Inge-Merete Larsen, formand for IGL