BESPARELSER TIL SAMFUNDET

Generika giver billigere lægemidler og gør behandlinger mere tilgængelige. Det er vigtigt for at sikre sundhedssystemets tilbud til borgerne.

Forbruget af medicin stiger i Danmark, men udgiften falder. Således faldt de samlede udgifter til medicin i primærsektoren med 13% fra 2010 til 2014, selvom forbruget (i mængde) steg med 4% ifølge Sundhedsdatastyrelsen (1). Denne tendens kan ses på de offentlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, som faldt med 20% fra 2010 til 2014 (1). Nyere tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at tendensen fortsætter i 2016 med en årlig mængdestigning på 0,8% og et fald på i den offentlig udgift på 1% (1. kvartal 2016) (2).

En vigtig grund er reglen om generisk substitution, som betyder, at apoteker skal udlevere det billigste produkt blandt lægemidler, der kan udskiftes med hinanden. Fordi generiske lægemiddelproducenter markedsfører konkurrerende lægemidler, betyder generisk substitution, at Danmark har nogle af de laveste priser på generika i Europa (3).

Besparelserne fra generika stiger år for år. Ifølge en analyse fra Danmarks Apotekerforening rundede den årlige besparelse i 2014 6 mia. kroner (4).

Generisk substitution sikrer danske medicinbrugere og den danske stat lave priser på generiske lægemidler. For tre ud af fire recepter udleverer apoteket et generisk lægemiddel i den billigste prisgruppe (4). Generiske lægemidler udgjorde i 2014 omkring 67% af al medicin, der sælges i primærsektoren målt i døgndoser (4) – men kun ca. 14% af medicinudgifterne (1). Originalmedicin udgør således ca. 33% af volumen og ca. 86% af udgiften.

Generiske lægemidler giver således billigere og dermed mere tilgængelige behandlinger. Det er vigtigt for at sikre udbredelsen af eksisterende medicin og for at skabe den fornødne luft i sundhedsbudgetterne til at tage nye typer medicin og nye typer behandlinger i brug.

Kilder:

  1. Samlet salg af lægemidler i Danmark, 2010-2014, Sundhedsdatastyrelsen, marts 2016.
  2. MedicinØkonomi, 1. kvartal 2016, Sundhedsstyrelsen
  3. Lægemidler i Danmark i 2015. Danmarks Apotekerforening, 2016.
  4. Lægemidler i Danmark i 2014. Danmarks Apotekerforening, 2015.