PATIENTERNE OG BIOSIMILARS

Biosimilære lægemidler giver patienter bedre adgang til effektiv behandling

Når biosimilære lægemidler introduceres, vil behandlinger med biologiske/biosimilære lægemidler ofte blive startet tidligere i sygdomsforløbet, fordi det drastiske prisfald skaber et økonomisk råderum, som kommer patienterne til gavn. Råderummet giver også mulighed for at tilbyde behandlingen til patienter med tilstande (indikationer), som man ikke ville behandle med biologiske lægemidler ved det oprindelige prisniveau.

Mange patienter har meget naturligt efterlyst mere information om anvendelse af biosimilære lægemidler, herunder om sikkerhed, kvalitet og effektivitet. Lægemiddelstyrelsen har derfor i samarbejde med berørte patientorganisationer udarbejdet informationsmaterialet: ”Ofte stillede spørgsmål om biologiske og biosimilære lægemidler”.

Det fremgår heraf bl.a.,

  • at et biosimilært lægemiddel har den samme kvalitet, effekt og sikkerhedsprofil som referencelægemidlet
  • at dannelse af antistoffer kan både forekomme ved biologiske lægemidler og ved biosimilære lægemidler, og at der derfor er ikke større risiko for dannelse af antistoffer ved de biosimilære lægemidler samt
  • at et biosimilært lægemiddel kan kun blive godkendt hvis det har samme effekt som referencelægemidlet, og at patienterne derfor ikke vil opleve ændringer i behandlingen ved skifte til et biosimilært lægemiddel.

Tilsvarende materiale er udarbejdet til læger og andre sundhedspersoner.