GENERIKA OG MARKEDET

Konkurrencen mellem generiske lægemidler betyder besparelser, flere nye lægemidler og forsyningssikkerhed for danske patienter og det danske sundhedsvæsen.

Danmark nyder godt af, at prisen på generika er blandt de laveste i Europa. Senest viser en analyse, at de danske priser på generika ligger lavest i forhold til de norske og svenske priser. Analysen viser ifølge Apotekerforeningen, at de danske priser ligger 24% under de norske priser og 24% under de svenske priser (1). Dermed sparer danskerne ca. 1 mia. kroner ved at købe receptpligtig generika i Danmark frem for Norge, og vi sparer 750 mio. kroner i forhold til Sverige. Men også når man inddrager resten af Europa er de danske priser på generika lave – måske de laveste overhovedet. På grundlag af data fra IMS Health har Apotekerforeningen således beregnet, at blandt 22 europæiske lande indtager Danmark førstepladsen med de laveste medicinpriser for 7 store behandlingsområder – og de danske priser er på næsten det halve af gennemsnittet i EU (2).

Nøgletal
 • Samfundet brugte i 2014 over 11 mia. kroner på medicin om året i den primære sundhedssektor (uden for sygehuse) (3).
 • Opgørelser fra Dansk Lægemiddel Information (DLI-MI) viser, at kopimedicin i 1. halvdel af 2014 dækkede 67 procent af danskernes forbrug af receptpligtige lægemidler opgjort i døgndoser. Det er en af Europas højeste markedsandele for kopimedicin (4).
 • Generisk medicin tegner sig kun for 14 % af samfundets omkostninger til medicin (2).
 • Efter patentudløb ses der sædvanligvis prisfald over 50% og op til 95% (4).
 • Det er beregnet, at det danske samfund årligt sparer ca. 6 mia. kroner takket være generisk medicin (4).
Fakta om markedet for lægemidler

Når en lægemiddelvirksomhed udvikler et nyt aktivt indholdsstof til lægemidler, søger virksomheden om patent for at få eneret på at markedsføre lægemidler med indholdsstoffet i en årrække. Når patentet på det aktive indholdsstof udløber, står det andre medicinalproducenter frit for, om de vil lancere et generisk lægemiddel med dette aktive indholdsstof. Afhængig af lægemidlet og dets udbredelse er der typisk en række virksomheder, der gør det − både blandt specialiserede generikaproducenter og blandt producenter af originale lægemidler.

Med flere ens virkende lægemidler på markedet brydes monopolet. Det er positivt for samfundet af flere grunde:

 • Konkurrencen mellem lægemidlerne sænker prisen på behandlingen.
 • Originalproducentens faldende indtjening giver incitament til at udvikle og markedsføre nye lægemidler.
 • Forsyningssikkerheden forbedres, når ens virkende lægemidler fremstilles af flere forskellige producenter.

Det er veldokumenteret, at monopolbrud sikrer store besparelser, eksempelvis viser en rapport fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (5), at omkostningerne til lægemidler til hjerte og kredsløb faldt med 800 mio. i perioden 2008-2012, fordi en række patenter udløb i denne periode. Ved patentudløb på andre terapiområder må ligeledes forventes betydelige besparelser.

Generisk substitution

Reglen om generisk substitution betyder, at apoteker skal udlevere det billigste produkt blandt lægemidler, der kan udskiftes med hinanden. Fordi generiske medicinproducenter markedsfører konkurrerende lægemidler, betyder generisk substitution, at Danmark har nogle af de laveste priser på generika i Europa (2). Hvis lægen vurderer, at patienten skal bruge ét bestemt lægemiddel af et bestemt mærke, markeres det på recepten. I de tilfælde udleverer apoteket altid det lægemiddel.

Billigere lægemidler som generika er vigtige for at sikre udbredelsen af eksisterende lægemidler og for at skabe den fornødne luft i sundhedsbudgetterne til at tage nye typer lægemidler og nye typer behandlinger i brug.

Kilder:

 1. Kopimedicin var 24 procent billigere i Danmark end i Norge og Sverige i 2015. Analyse. Danmarks Apotekerforening, juli 2016.
 2. Lægemidler i Danmark i 2015. Danmarks Apotekerforening, 2016.
 3. Samlet salg af lægemidler i Danmark 2010-2014. Sundhedsdatastyrelsen, marts 2016.
 4. Lægemidler i Danmark i 2014. Danmarks Apotekerforening, 2015.
 5. Analyse af indkøb af lægemidler i primærsektoren. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2014.