GENERIKA OG ORIGINALMEDICIN ER LIGE GODE

Over 20 års videnskabelige undersøgelser dokumenterer, at generika og originalmedicin virker lige godt. Det viser en uafhængig analyse, som ikke finder belæg for skepsis over for generika.

I en uafhængig analyse udarbejdet af en gruppe forskere under ledelse af dr. Aaron S. Kesselheim foretog de amerikanske forskere en samlet vurdering af den foreliggende forskning, der sammenligner generika og originalmedicin. Konklusionen er, at alle videnskabelige beviser peger på, at originalmedicin og generika er lige gode lægemidler (1).

Forskerne gennemgik de forskningsprojekter, som i perioden 1984-2008 har undersøgt, om der er forskel på generisk og original hjertemedicin. 47 videnskabelige studier blev gennemgået, og undersøgelsen dokumenterer klart, at der ikke er videnskabelige beviser for, at generisk medicin er hverken bedre eller dårligere end originalmedicin.

Kritik taler mod bedre vidende

Undersøgelsen gennemgik de tilgængelige forskningsartikler i videnskabelige tidsskrifter, men foretog desuden en analyse af tidsskrifternes redaktionelle artikler som fx ledere, klummer, perspektiverende artikler, kommentarer, læserbreve og lignende i perioden 2000-2008.
Selv om disse artikler offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter, er de ikke i sig selv videnskabelige. Konklusionen på denne analyse var mere overraskende.

Selv om forskningsartiklerne i de lægefaglige tidsskrifter ikke fandt belæg for, at originalmedicin er bedre end generisk, blev der i 53 % af periodens redaktionelle artikler om emnet udtrykt negative holdninger til generika. For visse typer medicin var tallet endda helt oppe på 67 %. Selv efter mere end 20 års forskning uden indikationer på problemer omtales generika negativt i 43 % af de redaktionelle artikler mellem 2000 og 2008.

Forskerne påpeger, at denne negative omtale taler mod bedre vidende og i modstrid med enhver klinisk evidens. Institut for Rationel Farmakoterapi bakker dette synspunkt op. Instituttets holdning er, at det billigste synonympræparat bør vælges, da både videnskabelige undersøgelser og klinisk evidens taler for, at kopipræparater og originalpræparater er ligeværdige (2).

Skepsis baseret på anekdoter

Den amerikanske analyse vurderer, at de negative artikler nok baserer sig mere på anekdoter og ikke-kliniske eksperimenter og mindre på videnskabelige resultater.

En anden mulig forklaring nævnes også af forskerne bag analysen. Til forskel fra normal praksis for forskningsartikler redegøres der nemlig normalt ikke for finansielle relationer i redaktionelle artikler. Derfor gør forskerne bag analysen opmærksom på muligheden for, at de udokumenterede, negative udtalelser skyldes økonomiske interesser.

Den uafhængige analyse blev bragt i The Journal of The American Medical Association i december 2008 (1).

Nyere undersøgelser bekræfter Kesselheim’s analyse. For eksempel konkluderer en videnskabelig artikel fra 2015 efter gennemgang af 40 studier inden for forskellige terapiområder, at behandling efter generisk substitution giver lige så godt behandlingsresultat som behandling med originalpræparatet (3).

Kilder:

  1. Kesselheim AS, Misono AS, Lee JL, Stedman MR, Brookhart MA, Choudhry NK, Shrank WH. “Clinical equivalence of generic and brandname drugs used in cardiovascular disease: a systematic review and metaanalysis.”JAMA. 2008 Dec 3; 300(21):251426.
  2. “Metaanalyse – Ingen klinisk forskel på kopipræparater og originalpræparater”. Institut for Rationel Farmakoterapi, den 3. december 2009.
  3. H. Gothe, I. Schall, K. Saverno, M. Mitrovic, A. Luzak, D. Brixner, and U. Siebert, “The Impact of Generic Substitution on Health and Economic Outcomes: A Systematic Review,” Applied Health Economics and Health Policy, vol. 13. pp. 21–33, 2015.