GENERIKA GIVER SIKKER OG TRYG BEHANDLING

Generika giver gode og sikre patientforløb ligesom originalmedicin. Forskningen viser, at der ikke er belæg for at hævde, at generika forringer compliance

Forskere har gennem flere år forsket i forholdet mellem generiske lægemidler og patienters compliance, dvs. om brugen af generiske lægemidler påvirker patienters måde at tage deres medicin på. For eksempel om brugen af generika får patienter til at tage deres medicin på en forkert måde eller i en forkert dosis.

Forskere fra Harvard University og den hollandske specialist i medicinforbrug, Boris L.G. van Wijk, når frem til en klar og tydelig konklusion: Brugen af generiske lægemidler påvirker ikke patienternes medicinindtag.

Ingen forskel på før og efter substitution med generika

Wijk har blandt andet undersøgt, om generisk substitution af blodtryksmedicin førte til lavere compliance og dermed flere hospitalsindlæggelser eller afbrudte behandlinger (1). Han så på compliance før og efter substitution med generika, og der var ingen forskel mellem de to. Ligesom der heller ikke var flere tilfælde af indlæggelser eller afbrudte behandlinger.

Det samme resultat nåede et hold forskere fra Harvard i 2006 frem til, da de undersøgte, om der var forskel i compliance mellem patienter, der startede en kronisk behandling med generika, og patienter, der startede en kronisk behandling med originalmedicin (2).

Patienter trygge ved billigere medicin

Forskningsresultater viser samtidig, at det ikke giver lavere compliance, at patienterne ved, at de tager en billigere medicin. Ligesom der heller ikke var nogen patienter, der skiftede behandling, fordi de var utrygge ved behandlingen.

Dermed viser undersøgelserne, at generika heller ikke indirekte udgør en belastning for sundhedsvæsnet (3)(4). Da brugen af generika ikke resulterer i, at flere patienter tager deres medicin på en forkert måde eller i en forkert dosis, fører brugen af generika ikke til flere indlæggelser, flere skadestuebesøg, øget behov for sundhedstilbud eller lignende problematikker, der ville kunne øge presset på sundhedsvæsenet.

Kilder:

  1. Van Wijk BL, Klungel OH, Heerdink ER, de Boer A. “Generic substitution of antihypertensive drugs: does it affect adherence?” Ann Pharmacother. 2006 Jan; 40(1):1520. Epub 2005 Nov 22.
  2. Shrank WH, Hoang T, Ettner SL, Glassman PA, Nair K, DeLapp D, Dirstine J, Avorn J, Asch SM. “The implications of choice: prescribing generic or preferred pharmaceuticals improves medication adherence for chronic conditions.” Arch Intern Med. 2006 Feb 13; 166(3):3327.
  3. Schneeweiss S, Walker AM, Glynn RJ, Maclure M, Dormuth C, Soumerai SB. “Outcomes of reference pricing for angiotensinconvertingenzyme inhibitors.” N Engl J Med. 2002 Mar 14; 346(11):8229.
  4. Pereira JA, Holbrook AM, Dolovich L, Goldsmith C, Thabane L, Douketis JD, Crowther M, Bates SM, Ginsberg JS. “Are brandname and generic warfarin interchangeable? A survey of Ontario patients and physicians.” Can J Clin Pharmacol. 2005 Fall; 12(3):e22939. Epub 2005 Oct 24.