MEDICINES FOR EUROPE

IGL er medlem af Medicines for Europe, der er den europæiske organisation for producenter af generiske og biosimilære lægemidler.

Medicines for Europe består dels af en række lægemiddelfirmaer, dels af en række nationale organisationer, herunder IGL. Adskillige af IGL’s medlemmer er også medlem af Medicines for Europe.

Medicines for Europes værdier vedrører patienter, kvalitet, værdi, bæredygtighed og partnerskab og arbejder på tre indsatsområder: Generiske lægemidler, Biosimilære lægemidler samt ”added value” lægemidler. Sidstnævnte kan bedst beskrives som lægemidler, der i forhold til patienter, til læger og andre sundhedsprofessionelle og til politikere og andre beslutningstagere indeholder en række ”merværdier”. Det kan være i form af nye indikationer (drug repositioning), forbedrede doser eller formuleringer (drug reformulation), eller udvikling af nye kombinationer eller nyt udstyr (drug combination).

Medlemsvirksomhederne i Medicines for Europe repræsenterer tilsammen over 160.000 europæiske arbejdspladser, og det anslås, at firmaernes generiske og biosimilære lægemidler årligt sparer EU’s patienter, sundhedssystemer og skatteborgere for mere end 100 mia. euro (750 mia. kr.).

Du kan læse meget mere på Medicines for Europe, hvor der bl.a. er en lang række nyttige oplysninger og generiske og biosimilære lægemidler, herunder mange facts sheets samt yderlige eksterne links.