REGULATORISK UDVALG

Regulatorisk udvalg varetager regulatoriske interesser for IGL’s medlemmer og bestyrelse.

Udvalget har bl.a. følgende arbejdsopgaver:

  • Overvåge og kommentere relevant national lægemiddellovgivning.
  • Overvåge og kommentere relevant EU-lægemiddellovgivning.
  • Ajourføre sig og kommentere på Lægemiddelsstyrelsens performance inden for relevante områder.
  • Regelmæssige kontaktmøder med Lægemiddelstyrelsen
  • Repræsentere IGL i Medicines for Europe’s regulatoriske udvalg, Regulatory and Scientific Affairs Commitee (RSAC).

Henvendelse om udvalgets arbejde kan ske til udvalgets formand Karin Bollesen, Sandoz A/S på karin.bollesen@sandoz.com