STRATEGI

 

Vision

IGL arbejder for at videreudvikle vores position som den foretrukne leverandør af lægemidler

 

Mission

Patienterne

Vi sørger for at patienterne får øget tilgængelighed til sikre og effektive lægemidler

Samfundet

Vi reducerer samfundets omkostninger, så der er flere penge til forskning, udvikling og hurtig anvendelse af nye lægemidler

Sundheden

Vi skaber mest mulig sundhed for ressourcerne til gavn for patienter og samfund – ved at kombinere sikkerhed, effektivitet og økonomi

Markedet

Vi arbejder for et velfungerende generisk og biosimilært marked, så IGL’s medlemmer forsat kan være hovedleverandør af medicin til danskerne

Værdi

Vi arbejder for en øget forståelse af den værdi og kvalitet, som generiske og biosimilære lægemidler bidrager med til hele samfundet

Indflydelse

Vi er en aktiv og troværdig stemme i forhold til de øvrige aktører i sundhedsvæsenet og lægemiddelbranchen

 

Værdier

 • Patientorienterede – kvalitet og sikkerhed
 • Samfundsbevidste – økonomi og effektivitet
 • Vidensbaserede – regler og information
 • Åbne – etik og transparens
 • Dialogsøgende – samarbejde og troværdighed

 

Strategiske indsatsområder

 • Markedsadgang, herunder sagsbehandlingstider og gebyrer
 • Effektiv, rationel og økonomisk distribution, substitution, mv.
 • Dokumentation af de konkrete bidrag til samfundsøkonomien
 • Åbenhed, samarbejde med andre aktører og etik
 • Samarbejde i Medicines for Europe – indflydelse og informationer
 • Værdien af medlemskab skal være tydelig for alle virksomheder