UDVALGET OM LÆGEMIDDELOVERVÅGNING

Udvalget drøfter alle spørgsmål om overvågning af lægemidler af interesse for IGL’s medlemmer og rådgiver bestyrelsen herom. Udvalget repræsenterer IGL i Medicines for Europe’s arbejdsgruppe om lægemiddelovervågning, Pharmacovigilance Working Group (PhV WG). Udvalget vil løbende afgrænse og prioritere sine arbejdsopgaver. Henvendelse om udvalgets arbejde kan ske til udvalgets formand Anja Hemmingsen, TEVA på anja.hemmingsen@tevapharm.dk