APOTEKERNE

Omkring 2/3 af de lægemidler, der hver eneste dag udleveres på de danske apoteker, er generiske. Apotekerforeningen anslår, at samfundet og borgerne derved sparer op imod 6 mia. kr. årligt. IGL’s medlemsvirksomheder har derfor stor interesse i reguleringen af apotekernes forhold, ligesom samfundet og borgerne har en stor interesse i vilkårene for at en effektiv anvendelse af generiske lægemidler ikke påvirkes negativt heraf.

Det er derfor positivt, at apotekerne fortsat er en del af sundhedsvæsenet og at der fortsat er en indgående regulering af sektoren, ligesom ændringerne af apotekerloven i 2015 har ført til etablering af mere end 100 nye enheder og dermed øget adgang for borgerne til lægemidler.

Det er vigtigt, at apotekerne fortsat er uafhængige og uvildige i deres udlevering af lægemidler, at det faguddannede personale kan levere en sundhedsfaglig rådgivning af høj kvalitet om brug af lægemidler, at apotekerne drives så effektivt som muligt for at begrænse samfundets udgifter til distribution af lægemidler, samt at pligten til at lagerføre og udlevere alle godkendte lægemidler opretholdes – også for mindre enheder.

IGL er selvsagt ikke særligt optaget af den enkelte apotekers avance og andre økonomiske forhold, men den øgede tilgængelighed må ikke ske gennem en glidende integration af apotekerne i den almindelige detailhandel eller ved at f.eks. grossister får mulighed for helt eller delvist at finansiere oprettelse af apoteker og/eller filialer. Det får betydelige konsekvenser for uafhængighed, rådgivning og udlevering, herunder også substitution til generiske lægemidler.

IGL mener, at apotekerne skal forblive en integreret del af sundhedssektoren og at faglighed og driftsansvar skal også fremover være to sider af samme sag. Der er mange positive elementer i det nuværende distributionssystem, hvor såvel rammerne i lovgivningen, apotekernes udleveringspraksis samt pris- og tilskudssystemet understøtter anvendelsen af generiske lægemidler.

Det er til gavn for borgerne og samfundsøkonomien, og IGL lægger stor vægt på, at disse fordele ikke reduceres i den løbende tilpasning af forholdene i apotekssektoren.

Læs evt. mere om apotekerne på www.apotekerforeningen.dk