GEBYRER OG AFGIFTER

Lægemiddelindustrien betaler hvert år mere end 250 mio. kr. i gebyrer og afgifter til Lægemiddelstyrelsen og IGL’s medlemsvirksomheder bidrager med op til en tredjedel heraf. Det kan være gebyr for ansøgning om ny tilladelse til markedsføring af et lægemiddel, gebyr for variationer eller forlængelser af eksisterende tilladelser, gebyr for fremstillingstilladelse eller gebyr for kliniske forsøg.

Der er på den ene side tale om ofte særdeles betydelige udgifter for de enkelte virksomheder, men det er på den anden side også vigtigt, at den til enhver tid gældende struktur for gebyrer og afgifter afspejler en række helt centrale samfundsmæssige hensyn.

Et revideret forslag til et nyt gebyr- og afgiftssystem er trådt i kraft den 1. juli 2017.

Efter IGL’s opfattelse

  • er der tale om et mere simpelt (og gennemskueligt) system, ligesom de foreslåede takster som ønsket fremstår mere omkostningsægte
  • stemmer en markant stigning i gebyret for kliniske forsøg ikke særlig godt overens med regeringens udtrykte ønske om at udvikle en ambitiøs strategi for Life Science
  • skal (langt) hovedparten af det øgede (ekstra) provenu øremærkes eller på anden måde sikres til at nedbringe sagsbehandlingstiderne
  • bør gebyr- og afgiftssystemet evalueres efter en passende periode, fx ved udgangen af 2019 for at sikre den nødvendige adgang til effektive, sikre og tilgængelige lægemidler – og til en pris, der er til at betale for borgerne og for samfundet

Du kan finde mere info herom i oversigten nedenfor under høringssvar.