Torsdag d. 02. februar 2023


Gebyrer for lægemidler mv. 2023

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget skrivelse af 16. januar 2023 med en høring over udkast til bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.

Det fremgår af høringsbrevet at Lægemiddelstyrelsen er blevet opmærksom på, at det er uklart, ved hvilke ansøgninger Lægemiddelstyrelsen kan opkræve et tillægsgebyr, og dette er derfor tydeliggjort i udkastet til ny bekendtgørelse. Dette giver eo. ikke anledning til bemærkninger.

Derimod fremgår det – en anelse henkastet – at gebyrerne derudover er blevet PL-reguleret med 3,9 %. 

Som bekendt udgør afgifter og gebyrer en betydelig del af virksomhedernes udgifter og har derfor indflydelse på deres overvejelser om, hvilke lægemidler det giver økonomisk mening fortsat at markedsføre i Danmark. Den seneste gebyrregulering skete for mindre end 9 måneder siden, og IGL finder det på den baggrund bekymrende, at lægemiddelindustriens økonomiske byrder igen øges. Ikke mindst i en situation, hvor der er betydelig (politisk) fokus på forsyningssikkerheden. 

Hertil kommer, at IGL fortsat savner dokumentation for at gebyrerne er kostægte, jf. en række tidligere høringssvar herom. Endelig oplever mange af vores medlemmer fortsat problemer med behandlingen i Lægemiddelstyrelsen af ansøgninger om markedsføringstilladelser og variationer. IGL er løbende i dialog med Lægemiddelstyrelsens herom, men efterlyser altså en mere tydelig sammenhæng mellem, hvad vi betaler og hvad vi modtager af service.