HØRINGSSVAR


  • Tilføjet Torsdag d. 15. april 2021

Kommissionens køreplan for revisionen af lægemiddellovgivningen

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget e-mail af 8. april 2021 med en høring over Kommissionens køreplan for og indledende konsekvensanalyse over en kommende revision af den generelle lægemiddellovgivning. Indlednin..

Læs mere

  • Tilføjet Fredag d. 26. februar 2021

Handlingsplan for FN’s 17 verdensmål

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 3. februar 2021 fra Sundhedsministeriet modtaget en invitation til at komme med input til regeringens arbejde med en national handlingsplan for gennemførelse af FN’s 17 verdensmål. M..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 14. januar 2021

Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 22. december 2020 fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget en fornyet høring over udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Baggrunden herfor er en række væsentl..

Læs mere

  • Tilføjet Fredag d. 11. december 2020

Europa-Kommissionens meddelelse om IP-handlingsplan

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 7. december 2020 fra Erhvervsministeriet modtaget en høring over Europa-Kommissionens meddelelse om en handlingsplan for intellektuel ejendomsret. Den adresserer en række kommende ud..

Læs mere

  • Tilføjet Torsdag d. 10. december 2020

Europa-Kommissionens forslag til lægemiddelstrategi for Europa

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har den 30. november 2020 fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget en høring over Europa-Kommissionens meddelelse om en ”Lægemiddelstrategi for Europa". Strategien skal sikre patienterne a..

Læs mere

Viser 16 til 20 af 41 rækker