Mandag d. 06. november 2017


Sandheden om kopimedicin

Læserbrev til Fyens Stiftstidende

Peter Jørgensen – direktør for Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler

I et længere opinionsindlæg den 2. november skriver tidligere praktiserende læge, Ib Koldbæk om ”sandheder og myter” om medicin. Det skal han som udgangspunkt have tak for. En god debat om lægemidler er altid på sin plads. Mange af os bruger jævnligt medicin og samfundets udgifter hertil nærmer sig vel 20 milliarder kr. om året.

Så langt, så godt.

Det kniber desværre for Ib Koldbæk med at sondre mellem netop ”sandheder” og ”myter”. Man kan få det indtryk, at han har været udsat for en række ubehagelige sammenstød med en række originalproducenter, men det skal vel ikke komme den
generiske industri til skade. Lad mig derfor kort prøve at supplere billedet og måske samtidig være med til at berolige læserne, der fortsat trygt kan gå på apoteket efter den generiske medicin (kopimedicin), de plejer at få.

For det første indeholder generiske lægemidler de samme aktive indholdsstoffer som originalprodukterne. De er derfor præcis lige så sikre og effektive og af lige så høj kvalitet, og der er af samme grund ikke nogen som helst forskel på den kliniske virkning på den enkelte patient. Og ellers var de i øvrigt aldrig blevet godkendt. Enkelte patienter kan opleve problemer ved et skifte fx pga. de hjælpestoffer, der anvendes i alle former for produktion af medicin. Det går imidlertid ”begge veje”, og patienter kan også opleve færre problemer ved at gå over til et generisk produkt.

For det andet er det jo ikke en påstand fra industrien, at generiske lægemidler er præcis lige så gode som de originale. Det er udtryk for lægemiddelmyndighedernes holdning – både i Danmark og internationalt, herunder i EU. Synspunktet deles endda
af langt de fleste praktiserende læger, der således meget, meget sjældent skriver på recepterne, at der ikke må skiftes til et generisk produkt. Endelig gælder der helt de sammen regler for lægemiddelovervågning, herunder indberetning af bivirkninger
for originalprodukter som for generika. Naturligvis – det kunne bare passe andet!

Så læserne af Fyens Stiftstidende kan roligt blive ved med at følge lægens og/eller apotekets rådgivning om at bruge det billigste produkt. Det er præcis ligeså godt som det dyre – ellers var det slet ikke blevet godkendt til at være på markedet. Samtidig sparer både borgerne og samfundet penge herved, op med 6 milliarder kr. om året. Et stort beløb, der bl.a. giver mulighed for at tage nye og dyre lægemidler hurtigt i brug.

Peter Jørgensen
3. november 2017